Numer PESEL dla dziecka

PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności czyli mechanizm identyfikacji obywateli Polskich żyjących na terenie RP jak również poza jej granicami. Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną – każdy obywatel ma swój własny unikatowy numer ewidencyjny. Posiadanie numeru PESEL  jest związane z wieloma procesami dokumentacyjnymi, takimi jak np. wydanie dowodu osobistego, czy wszelakimi sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi na terenie RP a także wydaniem paszportu na terenie Polski i poza jej granicami.  W tym konkretnym przypadku, zakładając, że rodzice (albo przynajmniej jeden rodzic) są obywatelami polskimi i swoje numery PESEL już mają, możemy się ubiegać o taki numer dla naszej pociechy, co może się przydać gdybyśmy chcieli kiedyś wyrobić dziecku np. polski paszport.

Numer PESEL jest wydawany przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek – w tym konkretnym przypadku – Konsula RP. O ile w Polsce procedura nadania numeru PESEL nowo narodzonemu dziecku uruchamiana jest na wniosek właściwego organu gminy, po zgłoszeniu narodzin tego dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego o tyle za granicą sprawa jest nieco bardziej złożona.
Z racji tego, że  „nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego” procedurę trzeba zacząć od umiejscowienia zagranicznego aktu urodzenia w urzędzie polskim. Jeżeli już mamy ten (i wszystkie inne potrzebne) dokument umiejscowiony i urodzenie dziecka zostało odnotowane w Polsce możemy przystąpić do kompletowania reszty dokumentów. Do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL potrzebne są:
– wniosek  ( http://www.chicago.msz.gov.pl/resource/107d33e6-6138-42a4-901a-01dcb8c258df:JCR )
– polski akt urodzenia – ( w przypadku kobiet także polski akt małżeństwa), czyli ten umiejscowiony;
– dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (aktualny ważny polski paszport, polski dowód osobisty lub decyzję wojewody o poświadczeniu posiadania polskiego obywatelstwa, ewentualnie postanowienie Prezydenta RP o nadaniu polskiego obywatelstwa) – w przypadku ubiegania się o PESEL dla dziecka te dokumenty muszą przedstawić rodzice, lub co najmniej jeden z nich
O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową – występuje konsul i za tę czynność nie pobiera się opłaty.
Jeżeli chcemy wystąpić o nadanie dziecku paszportu polskiego, trzeba pamiętać, że aby to zrobić dziecko powinno mieć już numer PESEL, więc nie da się tego załatwić podczas jednej wizyty (http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/aktualnosci/informacje_dla_osob_nieposiadajacych_numeru_pesel )

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących dokumentów zawsze można się skontaktować z Referatem  Prawnym i Opieki Konsularnej pod następującymi numerami telefonów: 312 337 8166 w. 203 lub pod adresem: chicago.legal@msz.gov.pl.

Źródło: http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/informacje_konsularne/paszporty/numer_pesel_/

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *