Polski paszport dla dziecka

Wszyscy obywatele polscy, nawet ci mieszkający za granicą, mają prawo ubiegać się o paszport polski. Będąc za granicą dokonuje się tego za pośrednictwem placówki konsularnej i czasem, ze względu na liczbę dokumentów, które niejednokrotnie muszą być przekładane z obcego języka na ojczysty, jest to proces złożony.
Aby otrzymać polski paszport należy złożyć odpowiedni wniosek w lokalnej palcówce konsularnej i należy przy tym załączyć komplet dokumentów:
1) Wniosek paszportowy, który należy złożyć osobiście. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składają obydwoje rodziców, lub gdy jest to niemożliwe – jeden rodzic za pisemną, notarialnie potwierdzoną, zgodą drugiego rodzica. Dziecko dostaje obywatelstwo po rodzicach, wymagane więc jest, żeby chociaż jedno z rodziców miało ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Osoba małoletnia powyżej 5 roku życia musi być obecna przy składaniu wniosku paszportowego.
Od 2009 w Polsce obowiązują (wydawane na 10 lat) paszporty biometryczne, co wiąże się z pobieraniem odcisków palców od wszystkich osób dorosłych i małoletnich w wieku lat 12 i powyżej. Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnej placówce konsularnej, aczkolwiek należy się liczyć z tym, że łatwiej nam będzie załatwić wszystkie inne sprawy (wydanie paszportu tymczasowego, numeru PESEL, umiejscowienie dokumentów, potwierdzenie obywatelstwa itd) w naszym okręgu konsularnym.
Również odbiór paszportu odbywa się osobiście, gdyż wtedy wszystkie informacje i tożsamość aplikanta muszą być zweryfikowane. W skrajnych przypadkach odbioru może dokonać osoba trzecia za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o wydanie paszportu (wzór wniosku: http://www.chicago.msz.gov.pl/resource/e35c4c37-ca12-4166-9d56-bb5ff3bd6cf9:JCR ). Rezygnacja z osobistego odbioru wiąże się jednak z tym, że nie możemy sprawdzić czy paszport nie zawiera błędów i tym samym zwalniamy organ paszportowy z odpowiedzialności za te błędy produkcyjne. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy odbieraniu paszportu.

2) Numer PESEL. Bez tego numeru nie możemy złożyć podania o paszport polski. Do nadania tego numeru potrzebne są polskie akty stanu cywilnego. Jeżeli więc posiadamy zagraniczny akt zawarcia małżeństwa czy urodzenia dziecka, dokumenty te najpierw należy  umiejscowić, po czym dopiero wystąpić o nadanie nr PESEL. Te czynności muszą być załatwione znacznie wcześniej, dlatego warto zaplanować wszystko z dużym wyprzedzeniem.

3) Zmiana danych osobowych. W przypadku osób dorosłych ubiegających się o wydania paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego należy najpierw umiejscowić zagraniczny akt  zawarcia małżeństwa, tak aby móc przedstawić odpis polskiego aktu.
Jeżeli zmiana danych osobowych nastąpiła na skutek zmiany administracyjnej ( http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/akty_stanu_cywilnego/zmiana_nazwiska/ ) należy złożyć nowy akt urodzenia, małżeństwa.
Osoby, które poprzez zawarcie małżeństwa zmieniły nazwisko powinny wystąpić o wymianę paszportu nie później niż 90 dni od uzyskania administracyjnej decyzji orzekającej zmianę.

4) Fotografia.  Zdjęcie paszportowe powinno:
– być rozmiarów 3,5cm na 4,5 cm (1,4in x 1,7in)
– nie być starsze niż 6 miesięcy
– być zrobione na jasnym (neutralnym) jednolitym tle
– być ostre i wyraźnie pokazywać oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz powinna zajmować 70-80% fotografii
– przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
– przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
(Wzory zdjęć: http://www.waszyngton.msz.gov.pl/resource/7d72c449-44e3-41df-b3b5-eb140546426a:JCR )

5) Opłaty paszportowe / konsularne
Przyjmowane są w formie: gotówki, Money Order, Cashier’s check lub czek certyfikowany wystawiony przez urząd konsularny.  Nie przyjmuje się czeków personalnych. Tabela opłat konsularnych: http://www.chicago.msz.gov.pl/resource/74fe2ef3-80c7-4327-9439-5ced37c70c13:JCR

Paszporty tymczasowe produkowane są na miejscu i czas ich realizacji zależy od placówki konsularnej, natomiast normalne paszporty 10 letnie personalizowane są w Polsce. Czas realizacji wniosku paszportowego to ok. 2 miesiące. Warto więc wszystko tak zaplanować, aby złożyć podanie o nowy paszport co najmniej te 2 miesiące przed upływem ważności starego paszportu, co w niektórych przypadkach znaczy, że za cały proces należy się zabrać znacznie wcześniej, żeby mieć czas na uzupełnienie, przetłumaczenie i umiejscowienie dokumentów zagranicznych.

W przypadku niektórych osób (emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów czy osób małoletnich) opłaty konsularne mogą być obniżone za okazaniem odpowiednich dokumentów uprawniających do ulg (http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/informacje_konsularne/paszporty/)

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spraw paszportowych zawsze można się skontaktować z Wydziałem Ruchu Osobowego pod następującymi numerami telefonów  (312) 337 8166 wew. 229, 230, 231. 

Źródło: http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/informacje_konsularne/paszporty/

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *