Daj znać światu, że masz potomka, czyli jak powiadomić urzędy o narodzinach dziecka

Zarejestrowanie dziecka w najważniejszych urzędach jest dość prostym procesem, jeżeli oczywiście wiemy co robić. W momencie urodzenia, szpital informuje Stanowy Departament Zdrowia Publicznego (State Department of Public Health), który powiadamia dalsze urzędy, takie jak lokalne Biuro Urzędnika Powiatowego  (County Clerk Office) czy, za naszą zgodą, Urząd Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration). Wystarczy na formularzu szpitalnym podać wszystkie informacje i zaznaczyć, że TAK, chcemy aby dziecku nadano numer Social Security.  Administracja Social Security zaznacza, że nadanie numeru dziecku w momencie urodzenia nie jest niezbędne, gdyż dziecko samo nie będzie z niego korzystać do znacznie późniejszego okresu w swoim życiu. Jednakże, numer ten, który ma funkcję podobną jak PESEL w Polsce, jest potrzebny rodzicom w momencie gdy starają się o ubezpieczenie medyczne lub inne świadczenia dla dziecka a także jeżeli dodają dziecko do rozliczenia podatkowego.
Jeżeli natomiast z jakiś przyczyn nie poprosiliśmy  w szpitalu o nadanie naszej pociesze numeru Social Security, musimy to zrobić osobiście w lokalnym biurze (które można znaleźć tutaj:  https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp ) gdzie należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i wypełnioną aplikację. Aplikację można pobrać ze strony internetowej http://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-PO.pdf gdzie znajduje się również polsko-języczna ulotka objaśniająca http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10023.pdf.  Weryfikacja dokumentów  (dokument potwierdzający obywatelstwo dziecka, jego wiek i tożsamość) przedłożonych wraz z aplikacją może potrwać do 12 tygodni, co należy wziąć pod uwagę jeżeli planujemy coś w tym czasie. Oczywiście jest to sytuacja która powstaje w momencie, gdy wszystko jest wypełnione poprawnie i dokumenty są w akceptowalnej urzędowo formie.
Zdarzają się również sytuacje w których chcemy nadać numer Social Securitu dziecku adoptowanemu lub urodzonemu za granicą, jak również dziecku które ma poniżej 12 roku życia. Dzieci mające więcej niż 12 lat muszą, poza zaprezentowaniem kompletu dokumentów i wypełnionej aplikacji, stawić się osobiście (oczywiście pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego) na rozmowę w lokalnym biurze Social Security. W każdym przypadku należy wypełnić aplikację i dostarczyć ja wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Lista akceptowalnych dokumentów potwierdzających tożsamość, wiek i pochodzenie jest wyszczególniona na polskojęzycznej ulotce http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10023.pdf . W razie wątpliwości zawsze można się skontaktować z biurem Social Security telefonicznie i (w razie konieczności) prosić o tłumacza lub odszukać na stronie biura w których są polskojęzyczni przedstawiciele.
Decyzja o wydaniu karty i sama karta jest dostarczana do odbiorcy pocztą. Wydanie karty Social Security jest całkowicie bezpłatne a wszelkie próby pobrania opłat za tę usługę są niezgodne z prawem i karalne.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *