Akt urodzenia

Rejestrowanie nowo narodzonego dziecka odbywa się automatycznie. Szpital w którym dziecko się rodzi powiadamia Stanowy Departament Zdrowia Publicznego i dziecko jest wpisane do statystyk urodzeń. Szczegółowe informacje natomiast można dostarczyć do konkretnych urzędów w dwojaki sposób. Jeden – ten prostszy – polega na wypełnieniu formularza w szpitalu, skąd jest on przesyłany dalej – do stanowych i federalnych urzędów, gdzie imię, nazwisko, płeć dziecka i informacje na temat rodziców są wpisywane do ksiąg i gdzie jest nadawany numer social security. Druga opcja to zabranie formularza ze sobą do domu. Wtedy sami dostarczamy informacje urzędom do których te informacje powinny trafić. Tak przeważnie robią rodzice, którzy nie są w stanie wypełnić formularza i podać wszystkich niezbędnych informacji w szpitalu lub nie mają wybranego imienia dla dziecka, albo z jakichkolwiek innych przyczyn chcą to wykonać sami.
W sytuacji gdy szpital wysyła informacje do urzędów, kopie aktu urodzenia, które są potrzebne do różnych formalno-prawnych celów, można zazwyczaj uzyskać w ciągu tygodnia do dwóch po urodzeniu dziecka.

Dokumenty takie jak akt urodzenia nie są domeną publiczną i jedynie osoby uprawnione mogą uzyskać certyfikat lub jego kopię. Do osób tych należą:
– osoba wymieniona w certyfikacie pod warunkiem, że ma ukończone 18 lat
– rodzic osoby wymienionej w certyfikacie
– opiekun prawny lub prawny reprezentant osoby wymienionej w certyfikacie (w obu przypadkach wymagane są pisemne dowody)

Kopię aktu urodzenia dziecka można otrzymać w Stanowym Departamencie Zdrowia Publicznego (Illinois Department of Public Health, Division of Vital Records) lub w biurze Urzędnika Powiatowego powiatu w którym urodziło się dziecko.  Pierwsza kopia kosztuje $15, a każda kolejna od $2 w górę. Warto wybrać więcej niż jedną kopię, zwłaszcza, że są one niezbędne do różnych celów. Akt urodzenia można odebrać osobiście na przykład w biurze Urzędnika Powiatowego (County Clerk’s Office) powiatu w którym dziecko się urodziło (Lista powiatów stanu Illinois tutaj: http://www.iaccr.net/MemberCountiesMain.html, aby uzyskać  informacje kontaktowe i adres danego Urzędnika Powiatowego wystarczy wybrać jego nazwę).
Można również zamówić kopie aktu urodzenia przez stronę Departamentu Zdrowia Publicznego: http://www.idph.state.il.us/vitalrecords/births/Pages/order.htm#order gdzie znajduje się cennik i wykaz dokumentów potrzebnych do nabycia takiej kopii.

W przypadku dzieci urodzonych w Polsce o kopie aktu urodzenia należy starać się w mieście urodzenia dziecka. Można również uczynić to za pośrednictwem konsulatu RP. Należy się skontaktować z konsulatem w celu nabycia odpowiednich formularzy lub osobiście zgłosić do placówki, złożyć podanie i uiścić opłaty konsularne.
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/akty_stanu_cywilnego/wydobycie_sc/

Rodzaje aktów urodzenia:
Oficjalnie w Stanach Zjednoczonych dostępne są dwa  rodzaje aktów urodzenia, które można  wykorzystać do celów prawnych takich jak podanie o paszport, podanie o nadanie obywatelstwa, Social Security, prawo jazdy, zapisanie do szkoły czy  identyfikacja osobowa. Tańsza wersja ($10 za pierwszy egzemplarz i $2 za każdą kopię pobraną w tym samym czasie) zawiera najbardziej podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko, płeć, miejsce urodzenia (miasto, powiat, stan), imiona i nazwiska rodziców oraz ich wiek i miejsce urodzenia, oraz daty złożenia, wydania i stanowy numer dokumentu.  Wersja rozszerzona jest droższa i kosztuje $15 i $2 za każda następną kopię.

Poza wyżej wymienionymi aktami urodzenia można również nabyć pamiątkowy, ozdobny akt urodzenia, którego koszt wynosi $40 (dochody z tego źródła dzielone są po połowie pomiędzy stanowe organizacje zajmujące się zapobieganiem przemocy wobec dzieci i przemocy domowej – Illinois Child Abuse Prevention Fund i Illinois Coalition Against Domestic Violence). W razie potrzeby Stanowy Departament Zdrowia Publicznego może również wydać akty urodzenia nieżyjącego dziecka bądź osoby dorosłej.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *